За по- умните решения


 Определяне на цени, прогнозиране на продажби,

направляване на приходи, постигане на цели

Price Defender™