Ние го правим


"Комбинация от научен потенциал и дълбоко познаване и разбиране на операциите в търговията на дребно"

Др. Жан- Кристоф Бенавай

Основател и Изпълнителен Директор. Жан- Кристоф има обширни познания и над 30 годишен опит в изследването, разработването и изпълнението на новаторски управленски решения в областта на ценообразуването, промоциите и прогнозирането на търсенето в сферата на търговията на дребно, петролната индустрия, телекомуникациите и банковия сектор в Европа и Северна Америка. Жан- Кристоф е завършил Institut Superieur de Gestion в Париж, защитил е Магистърска степен в Технологичния институт в Кранфилд, Великобритания в областта на изследване на операциите и компютърни науки, и Докторска степен в университета в Манчестър в областта на системи за подпомагане вземането на решения. Жан- Кристоф е съосновател на фирмата Knowledge Support Systems (KSS) през 1993 година, сега тя е част от Dunnhumby.

Др. Евдокия Кръстева

Ръководител Математически и Статистически разработки. Евдокия има 25 годишен опит в разработването и изграждането на новаторски аналитични решения за търговията на дребно в различни пазари и индустриални сектори като супермаркети, петрол, телекомуникации и банки. Евдокия има успешен опит в създаването на модели и оптимизационни решения насочени към ключови бизнес процеси като прогнозиране на търсенето, ценообразуване, промоции, оптимизация на асортимента, анализ на потребителската кошница, оптимизация на складовите запаси. Евдокия е завършила факултета по Автоматика на Техническия Университет в София, специализирайки автоматизация и управление. Тя има докторска степен в областта на вземане на решения в условия на неопределеност.

Красимир Михайлов

Главен Системен Архитект. Красимир отговаря за проектирането и разработването на широко приложими мащабируеми платформи и системи прилагащи решенията на Retail-Analytics. Работата на Красимир е съсредоточена върху архитектури и технологии на мрежи за анализ с цел прилагане на мащабируеми и устоичиви инфраструктура и системи за управление на данни на Retail-Analytics. Красимир също има подчертан интерес към технологиите за защита и шифроване и дизайна на многопотребителски системи. Красимир е завършил с отличие Компютърни науки в Университета в Манчестър.