Price Defender™


"Изчисляване на най- подходящите цени,

Оптимизиране на ценовите правила,

Прогнозиране на приходите,

Постигане на финансовите цели."

Определя и потвърждава валидността на ценовите правила съвместно с поставените цели

- Оценява набелязаните цели на базата на сегашните и бъдещи цени и прогнозните продажби

- Идентифицира и решава конфликтите, които може да възникнат между определени правила и/или цели

Определя минималните промени на цените, необходими за постигане на желаните продажби и финансови резултати за зададения период, които задоволяват всички ценови правила и техните приоритети

- Прогнозираните продажби отчитат предложените промени в цените, както и взаимните ефекти на канибализъм и допълване между някои от продуктите
- Оптимизира съгласуването на цените с всички ценови правила и поставени цели

Прогнозира продажбите, приходите и печалбата вземайки предвид

- Текущите и бъдещи цени и промоции

- Цените на конкурентите

- Основните взаимодеиствия между продуктите, влияещи на продажбите

- Годишните и сезонни вариации на търсенето, както и влиянието на събитията от календара върху продажбите

Оптимизира ценовите правила и поставените цели

- Идентифицира кои правила да се променят минимално в зависимост от приоритетите им така, че да се осигури максимално постигане на целите.

- Модифицира ценовите правила и финансови цели, за да се използват в наи-голяма степен условията на пазара, което дава по-добри резултати отколкото просто оптимизиране на цените в рамките на дадени правила